Det er mange bøker, artikler og diskusjoner om hva som må til for å være en god leder. Ledere skal ta hensyn til hver enkelt ansatt, og klare å transformere seg i alle ulike former ut fra den enkeltes behov. Det er dette jeg kaller for tutti frutti-ledere, eller transformasjonsledere, som er det faglige begrepet. Hvordan kan man bli eller forbli en fargerik leder? En god start er boken «Emotional Intelligence 2.0».

Skrevet av Charlotte Bech Blindheim, Testleder i Itera.

Boken «Emotional Intelligence 2.0» (EQ) av Travis Bradberry og Jean Greves tar for seg hvordan man utvikler en høyere EQ ved å jobbe strategisk med egne og andres følelser. Den nevner fire hovedkategorier innenfor den personlige og sosiale delen: Self-awareness, Social awareness, Self-management og Relationship management.

Boken er relevant for alle som jobber med og er interessert i ledelse og teamarbeid. Jeg leste den fordi jeg vil bli mer bevisst på hvordan følelser påvirker oss i det arbeidet vi utfører, og de menneskene vi jobber med.

«Emotional Intelligence 2.0» inneholder 66 strategier du kan jobbe med, som starter med at du tar en test som inkluderes i boken. Resultatene du får gir en oversikt over hva du bør jobbe med for å få en høyere EQ, noe strategiene er lagt opp til å hjelpe deg med.

Basert på resultatene setter du deg et mål du skal jobbe med de neste månedene. Deretter tar du testen på nytt for å se om du har utviklet en høyere EQ.

Modellen over viser hvordan den personlige og sosiale delen samhandler med de ulike hovedkategoriene.

Personlig kompetanse – kjenn deg selv

  • Personlig kompetanse er bevisstheten du har om egne følelser og hvordan du håndterer dem.
  • Selvbevissthet er evnen du har til å forstå opphavet til følelsene dine. Det handler om å forstå hvorfor du for eksempel føler deg stresset eller irritert.
  • Selvledelse handler om hvordan du reagerer og oppfører deg basert på de følelsene som oppstår.

Når vi for eksempel føler oss stresset, assosierer vi det med noe negativt. Det vi kan gjøre er å trene hjernen vår til å oppfatte det annerledes.

Føler du deg stresset? Tenk på hva årsaken til dette er. Hva må til for at du ikke skal føle deg slik? Og enda viktigere, hva må du gjøre for at det ikke skal smitte over på de andre?

Jeg trener hjernen min til å tenke på stress som en ikke-negativ følelse. Det har hjulpet meg i stressende situasjoner, noe som gjør at jeg klarer å tenke rasjonelt og beholde roen. Det har igjen smittet over på andre som er stresset.

Sosial kompetanse – se forbi dine egne følelser

Sosial kompetanse handler om at du som leder klarer å legge vekk fokus på egne følelser og følger mer med på hvordan de du leder har det.

For å være en fargerik leder må du fokusere på hva de du leder forventer av deg. Det å bygge et forhold til og skape tillit til hver enkelt anser jeg som en av de viktigste faktorene. Har du for eksempel en medarbeider som er langtidssykemeldt? Hva gjør du for å følge opp at han eller hun fortsatt føler seg som en del av teamet?

«Emotional Intelligence 2.0» hjelper deg å kartlegge hvilke strategier du kan bruke for å forbedre din sosiale kompetanse.

Konklusjon

Det å lese «Emotional Intelligence 2.0» kan bidra til at du som leder blir mer bevisst på egne følelser ­- og enda viktigere - blir mer bevisst på andres. I tillegg lærer du hva du kan gjøre for å skape et godt forhold til medarbeiderne dine.

Det å være en fargerik leder handler om at du har medarbeiderne dine med deg. Det å bygge dem opp, skape tillit og ta hensyn til hva de føler er noen av de egenskapene en god leder bør ha.

Charlotte Bech Blindheim er utdannet innen økonomi og IT-ledelse. Hun har en stor lidenskap for ledelse, og har fokus på å lede gjennom andre. Charlotte jobber som testleder i Itera, og er for tiden ute på kundeoppdrag, hvor hun har ansvar for blant annet et stort testteam som skal levere kvalitet i kundens forretningssystem.