I en anbudskonkurranse for drift, support og utvikling av www.språkrådet.no, var det Itera som vant, av i alt fire tilbydere.

Dette er tredje gang Språkrådet velger Itera, og arbeidet blir en videreføring av et allerede langt samarbeid. Arbeidet innebærer vedlikehold og videreutvikling av sidene de har i dag (sprakradet.no og klarsprak.no), og varigheten er 2 år pluss mulighet for forlengelse 1+1 år.

"Det er en sentral del av Iteras strategi å ha langvarige relasjoner med kundene våre. Vi ser frem til å fortsette et godt samarbeid med Språkrådet, der vi får brukt mye av vår kompetanse", sier Arne Mjøs, Konsernsjef i Itera.

Valgt på bakgrunn av kompetanse og referanser

Språkrådet valgte å tildele kontrakten til Itera basert på kriteriene kompetanse, referanser og pris.

Itera fikk høyeste skår i tildelingskriteriet kompetanse, som blant annet kom til uttrykk gjennom innsendte CV-er og referanseprosjekter. Det ble også lagt vekt på dokumentert Episerver-kompetanse, formell utdanning og erfaring fra sammenlignbare og relevante oppdrag.

Itera ble også vurdert ut fra hvor relevante referansene var i forhold til oppdraget, og hvordan referansekundene opplever leverandøren. Her fikk Itera høyest skår. 


Itera har et sterkt fagmiljø på Episerver og annen webteknologi, og vi leverer også forvaltningstjenester til bl.a. Forsvarsbygg , Miljødirektoratet, Norges Astma- og Allergiforbund og Statsbygg. For mer informasjon om hva vi kan tilby, kontakt rådgiver og salgsjef på portaler Anders Thon Nilsen (tlf. 934 80 340).