Innovasjonsmagasinet er Norges fremste innovasjonstidsskrift, med mer enn 25.000 lesere og distribusjon gjennom de fleste Narvesen-kioskene. Kåringen av de 25 mest innovative virksomhetene er offentliggjort i både magasinets digitale og trykte utgave, og er på agendaen på Innovasjonsdagen, som arrangeres i Oslo 6. september.

«Dette er vi stolte av», sier Arne Mjøs, konsernsjef i Itera. «Vi er det eneste børsnoterte konsulentselskapet på listen, og det er inspirerende å havne i selskap med noen av Norges sterkeste merkevarer. En av våre verdier er nyskapende, og vi jobber hver eneste dag med å være nettopp det. Det preger kulturen vår, og vi tror det smitter over på omdømmet også».

«Den beste måten vi kan levere verdi til kundene våre på er å skape de beste brukeropplevelsene for sluttbrukeren – altså kundens kunde», sier Chief Innovation Officer i Itera, Thordur Arnason. «Her skal vi være i aller fremste rekke. Vi har utviklet en effektiv metodikk, der vi aktivt involverer både kunden og kundens kunde i arbeidet. Her kombineres tjenestedesignmetodikk med prinsipper for lean start-up. Dette gjør at brukeren alltid er i sentrum, og at nye idéer raskt kan testes ut, uten lange forprosjektfaser og omfattende spesifikasjoner. Nå i digitaliseringens tidsalder, der verden endrer seg uhyre raskt, er metodikken dermed godt tilpasset».

«Vi mener at dette er Norges desidert mest omfattende oversikt over hvem som faktisk ER innovative i motsetning til de som nøyer seg med å prate om innovasjon», sier Innovasjonsmagasinet i sin pressemelding.

«Det er i år som i fjor InnoMag’s redaksjon i samarbeid med Innovation Forum Norway som har foretatt utvelgelsen av kandidater. Alle våre 25 000 lesere har gjennom sommeren blitt oppfordret til å nominere kandidater både innen kategorien Startups og i kategorien ledende norske innovasjonsfyrtårn. Vi har deretter spilt ball med flere uavhengige eksperter, både norske og internasjonale», heter det videre i meldingen fra magasinet.

«Kundene våre fortjener en takk. De gir oss spennende utfordringer, og er med på å jobbe på nye måter. Der vi i «gamle dager» brukte tid på spesifikasjoner og analyser av nye idéers forretningsmessige potensial bruker vi heller tid på å teste ut nye idéer i praksis. For en kunde i banksektoren utviklet vi for eksempel fem prototyper på fem uker. For en annen utviklet vi en ny salgskanal på seks uker. De beste idéene gir svært gode resultater. Et mye omtalt eksempel er en løsning utviklet av Itera for Forsvarsbygg, der tidsbruk knyttet til en sentral administrasjonsoppgave ble redusert med hele 97 prosent – fra tre timer til seks minutter – og fra 25 manuelle steg til ett klikk!» avslutter Arne Mjøs.


Itera kombinerer tjenestedesignmetodikk med prinsipper for lean start-up.