Forsikringsbransjen henger etter

Cars driving. Photo.
Contact

Mens open banking har satt fart på innovasjonstakten i bankbransjen, er det langt færre initiativ blant forsikringsaktørene.  Dette skyldes blant annet at forsikringsbransjen mangler et direktiv tilsvarende det banknæringen er i ferd med å få igjennom PSD2.   

Skrevet av Stefan Astroza (Head of Analysis & Insight), Erik Berg Solheim (Manager) og Tom Kr Foosnæs (Senior Manager)

 

 

Grunnkonseptet forsikring har vært uendret i over 100 år 

Mange hevder den teknologiske utviklingen i forsikringsbransjen ligger flere år bak bankbransjen. Cicero Consulting sine markedsrapporter viser ingen tegn til at gapet vil bli mindre. Til tross for at forretningsmodellene er tilnærmet lik de gode gamle brannkassene, og foreløpig står seg, tyder alt på at tiden er inne for mer radikale endringer av bransjen. 

Det største produktet står ovenfor store endringer 

Omveltningene innen bilbransjen vil medføre store endringer for forsikringsselskapene. Årlig premie fra bilforsikring utgjør 45 prosent av det totale privatmarkedet innen skadeforsikring¹. Ferske tall fra Fremtind Forsikring viser at gjennomsnittsbilen i Norge kun brukes 3,2 prosent av tiden. Bildelingsplattformer vil medføre færre biler som utnyttes bedre. Dette vil bety radikale endringer for forsikringsbransjen. 

Data kan skape nye produkter og tjenester 

Ifølge Gartner vil det bli solgt én million nye IoT-enheter hver time i 2022². For forsikringsselskapene burde dette være spennende lesning. Vi har allerede begynt å se produkter og tjenester som er basert på kundens egne data i form av smart bilforsikring fra Fremtind og Trygs prøveprosjekt på skadeforebygging gjennom data fra smarte strømmålere (AMS). 

Kundene blir mer modne for å dele sine data 

Men ønsker egentlig kunder å dele personlige data? Ja, i hvert fall noen av oss, skal vi tro en undersøkelse Kantar TNS har utført på vegne av Finans Norge i fjor. Forsikringsselskaper nyter høy tillit blant sine kunder, og undersøkelsen viser at hele 31 prosent ønsker å dele informasjon om adferd for å få mer skreddersydde produkter og priser i retur³.  

Vinnerne er datadrevne! 

Det er vanskelig å si hva som skal erstatte mye av det store volumet bilforsikring representerer i dag. Men det vil ikke kunne være noen av de klassiske produktene, og data vil spille en kritisk rolle i de nye produktene og tjenestene. Vi mener vinnerne vil bli de forsikringsselskapene som tør å bli datadrevne, og som er sterkt kundeorienterte i all utvikling. Suksessfaktoren vil være å starte omstillingen til den nye virkeligheten nå. Bygg kompetanse på avansert databehandling – og dyrk kundeorientering i alt og ett. Kundene bestemmer nemlig hvilke selskaper som vinner! 

 

¹FinansNorge Premiestatistikk Q4 2018 

²Gartner, Market Insight: Deliver Infrastructure Services Beyond the Edge Directly to the Digital Touchpoint. 

³ Forbruker- ogFinanstrender 2018