Iteras hybride leverancemodel

Customer communication.jpg

Itera har næsten 10 års erfaring med at gennemføre projekter baseret på en hybrid leverancemodel. Projekterne gennemføres af teams af lokale konsulenter på det marked, kunden befinder sig i -  Norge, Danmark eller Sverige – og nearshore-baserede konsulenter fra Slovakiet og Ukraine.

Vores hybride leverancemodel understøtter et omfattende udvalg af engagementsmodeller fra teamudvidelse, to fastprisprojekter og ’Service Level Agreements’. På Itera har vi integreret vores hybride leverancemodel problemfrit i vores nordiske organisation.

Vi har kortlagt hele organisationen i en ressourcepyramide og sammensætter det rigtige team for hver kunde og opgave. Ressourcepyramiden sikrer, at vi sammensætter et team med den rette kombination af erfaring og kompetence. Den bidrager også til effektiv allokering, deployment og høj kvalitet.

Alle Iteras kontorer er baseret på samme organisationsstruktur, og alle ansatte benytter en fælles agil metode og forretningsrammeværk til at håndtere kunder, data, processer og ansatte. 

Hvorfor vælge Iteras leverancemodel? 

Kapacitet. Med Iteras hybride leverancemodel får du adgang til højt uddannede IT-konsulenter i Bratislava i Slovakiet og Kiev i Ukraine. Begge leverancecentre er kun to-tre timers rejse fra de nordiske hovedstæder. Tidszonen er den samme, og det betyder, at konsulenterne er tilgængelige inden for normal arbejdstid.

God styring og struktur.
 Itera benytter en styringsmodel, som sikrer effektivt samarbejde i teams på tværs af landegrænser både på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Kultur. Østeuropæisk forretningskultur minder meget om den skandinaviske. Alle konsulenter bliver grundigt evalueret før ansættelse for at sikre, at de både passer ind og er med på at forstærke det, vi kalder ONE Itera-kulturen.

Stabilitet og forudsigelighed
. Vi fokuserer meget på at sikre stabile team og har lav turnover. Vi har god struktur og rutiner for ’knowledge management’ og on- og offboarding af teammedlemmer for at sikre, at udvidelser og omrokeringer i teamet ikke påvirker projektets fremdrift.

Sikkerhed. Eftersom bank- og forsikringssektoren udgør en stor andel af Iteras kundeportefølje, var koncernen også den første nordiske aktør, der implementerede 'Binding Corporate Rules' (BCR). Dette betyder, at Iteras rutiner for overførsel af persondata over landegrænser er i tråd med EU’s regler. For vores kunder gør dette hverdagen enklere, da de ikke behøver at spørge datamyndighederne om tilladelse, men i stedet kan henvise til Iteras godkendelse. Og sidst men ikke mindst – vi engagerer os i internationale instanser i de lande, vi er repræsenteret i, som handelskamre, European Business Associations (EBAs) og andre.